Privacy

Waarborgen privacy
Rima Baby geeft om je privacy. Er worden alleen gegevens verwerkt die nodig zijn voor (het verbeteren van) de dienstverlening. Er wordt daarom zorgvuldig omgegaan met de informatie die verzameld is. Je gegevens worden nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden gesteld. Rima Baby is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Rima Baby. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook lees je op welke wijze jouw gegevens worden opgeslagen en hoe jouw gegevens tegen misbruik beschermd worden en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Toestemming
Door de informatie en de diensten te gebruiken of een product uit de webshop te kopen, ga je akkoord met de privacypolicy en de voorwaarden die hierin zijn opgenomen.

Vragen
Als je vragen hebt over het privacybeleid, kun je contact opnemen via e-mail. Het e-mailadres is info@rimababy.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Rima Baby verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van de diensten en/of omdat je deze zelf aan Rima Baby verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden hierbij verwerkt: naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. Je gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of een voogd. Rima Baby kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan zestien is. Advies aan de ouders is dan ook om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Rima Baby zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@rimababy.nl. De gegevens worden dan verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Rima Baby verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van de betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten af te leveren
– Rima Baby analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
– Rima Baby verwerkt ook persoonsgegevens bij wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte van Rima Baby.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rima Baby deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
– Als je een bestelling bij Rima Baby plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel (PostNL) voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, e-mail, telefoonnummer, betaalgegevens, adresgegevens met MyParcel delen. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. Rima Baby verwacht van deze externe partij dat ze net zo zorgvuldig met je gegevens omgaat als Rima Baby dat doet.
– Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in de webshop maakt Rima Baby gebruik van iDEAL en Klarna. Hierbij wordt je naam, adresgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer verwerkt. Hierbij worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.
– De webwinkel van Rima Baby is ontwikkeld met software van WordPress. Persoonsgegevens die je ten behoeve van de dienstverlening aan Rima Baby beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress is op basis van de overeenkomst die Rima Baby met hen heeft gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

Bewaartermijn van gegevens
Rima Baby bewaart je gegevens zolang je klant bent. Dit betekent dat je klantprofiel wordt bewaard totdat je aangeeft dat je niet langer van de diensten gebruik wenst te maken. Als je dit aangeeft, vat Rima Baby dit tevens op als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Rima Baby facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal Rima Baby dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Nadat je een bestelling hebt geplaatst worden je persoonsgegevens voor twee jaar bewaard.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden
Rima Baby gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan Rima Baby hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Jouw rechten
Je hebt altijd het recht om de gegevens die worden verwerkt en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien, aan te passen of te verwijderen. Je kunt een verzoek met die strekking doen en een e-mail sturen naar info@rimababy.nl. Daarnaast heb je in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Rima Baby. Als je bezwaar maakt staakt Rima Baby onmiddellijk de gegevensverwerking in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Je hebt altijd het recht om de gegevens die Rima Baby (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Dit wil zeggen dat je bij Rima Baby een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging e-mailen naar info@rimababy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, is het van belang een een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op het verzoek.

Bescherming van persoonsgegevens
Rima Baby vindt de bescherming van je gegevens erg belangrijk. Alles wordt eraan gedaan om je persoonsgegevens te beschermen. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van de gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rimababy.nl.

Beoordelingen WebwinkelKeur
Ik verzamel reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met mij, zodat ik de review aan jouw bestelling kan koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat ik je uitnodig om een review achter te laten deel ik je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor heb ik aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.